Szkolenia BHP

Oferujemy szkolenia:

 • Wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników,
 • Okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych,
 • Okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • Okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • Okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
 • Szkolenie z zakresu metodyki przeprowadzania instruktażu stanowiskowego,
 • Szkolenie z praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy,
 • Szkolenie w zakresie obsługi wózków widłowych i transportowych,
 • Szkolenie uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz na stanowisku eksploatacji (m.in. elektroenergetyczne, kotły parowe, sieci i instalacje cieplne, pompy, ssawy, wentylatory, dmuchawy, piece przemysłowe, sprężarki, zespoły prądotwórcze itp.)

Szkolenia prowadzone są w siedzibie Klienta lub w sali szkoleniowej.

Staramy się przekazać zakres wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, zachęcający do czynnego uczestnictwa w szkoleniu. Podczas  szkoleń stosujemy:

 • prezentacje multimedialne,
 • filmy,
 • gaśnice,
 • fantom.

Zależy nam, aby uczestnicy kursu umieli w łatwy sposób połączyć teoretyczną wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy z praktyką.

Jesteśmy przekonani, że dzięki regularnym szkoleniom w zakładach pracy podnosimy poziom kultury pracy, jej wydajność oraz minimalizujemy czynnik ludzki i organizacyjny w ryzyku, występującym na stanowiskach pracy.

Koszt przeprowadzenia szkolenia uzależniony jest od liczby osób i ustalany jest z każdym Klientem indywidualnie.

Skontaktuj się z nami

ARGUS s.c. - USŁUGI BHP

Wyzwolenia 107/23

85-790 Bydgoszcz

NIP 967 - 10 - 18 - 500

tel. 505 848 524

e-mail: kontakt@argus-bhp.pl

GRZEGORZ WYSZYŃSKI

główny specjalista ds. bhp

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel. 503 087 521

e-mail: g.wyszynski@argus-bhp.pl

MARCIN WYSZYŃSKI

specjalista ds. bhp

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel. 505 848 524

e-mail: m.wyszynski@argus-bhp.pl