Ochrona PPOŻ.

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy:

  • Szkolenia osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie  zwalczania pożarów i ewakuacji,
  • Opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP),
  • Organizowanie i przeprowadzanie próbnych ewakuacji w zakładzie,
  • Doradztwo w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej,
  • Kontrolę warunków ppoż. w zakładzie pracy,
  • Przeprowadzanie audytów PPOŻ,
  • Wyposażanie zakładu pracy w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • Przeglądy, konserwację i naprawę sprzętu gaśniczego,
  • Przeglądy (pomiary parametrów) hydrantów wewnętrznych i węży,
  • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Cena wszystkich usług ustalana jest indywidualnie, w zależności od specyfiki prowadzonej działalności.

Skontaktuj się z nami

ARGUS s.c. - USŁUGI BHP

Wyzwolenia 107/23

85-790 Bydgoszcz

NIP 967 - 10 - 18 - 500

tel. 505 848 524

e-mail: kontakt@argus-bhp.pl

GRZEGORZ WYSZYŃSKI

główny specjalista ds. bhp

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel. 503 087 521

e-mail: g.wyszynski@argus-bhp.pl

MARCIN WYSZYŃSKI

specjalista ds. bhp

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel. 505 848 524

e-mail: m.wyszynski@argus-bhp.pl