Obsługa firm

Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej:

I. W ramach podpisanej umowy (obsługa kompleksowa) lub jednorazowego zlecenia:

 • Pełnienie obowiązków służby BHP – stała obsługa wszystkich zagadnień BHP,
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych,
 • Sporządzanie dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP,
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy,
 • Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (w tym sporządzanie dokumentacji powypadkowej),
 • Prowadzenie rejestrów: szkoleń, badań lekarskich, wypadków oraz chorób zawodowych i innych,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy,
 • Pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • Opracowywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • Stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ w zakładzie,
 • Przeprowadzanie wewnętrznych AUDYTÓW polegających na sprawdzeniu poprawności i przestrzeganiu przepisów BHP i PPOŻ w firmie.

II. Dodatkowo oferujemy:

 • Przeprowadzanie szkoleń okresowych w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych,
 • Przeprowadzanie szkoleń dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji,
 • Przeprowadzanie szkoleń dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
 • Opracowywanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Zabezpieczenie zakładu pracy w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Przeprowadzanie próbnych ewakuacji.

W zależności od Państwa potrzeb oferujemy różne formy świadczenia usług.

Państwo wybierają jaka forma jest dla Was najdogodniejsza:

 • umowa stała (obsługa kompleksowa) dotycząca realizacji obowiązków służby bhp,
 • jednorazowe zlecenie,
 • lub połączenie obu form w zależności od Państwa potrzeb.

Miesięczny koszt obsługi firmy w zakresie BHP ustalany jest z każdym klientem indywidualnie.

Skontaktuj się z nami

ARGUS s.c. - USŁUGI BHP

Wyzwolenia 107/23

85-790 Bydgoszcz

NIP 967 - 10 - 18 - 500

tel. 505 848 524

e-mail: kontakt@argus-bhp.pl

GRZEGORZ WYSZYŃSKI

główny specjalista ds. bhp

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel. 503 087 521

e-mail: g.wyszynski@argus-bhp.pl

MARCIN WYSZYŃSKI

specjalista ds. bhp

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel. 505 848 524

e-mail: m.wyszynski@argus-bhp.pl