O nas

„ARGUS” s.c.- USŁUGI BHP posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Jesteśmy znaną, cenioną i ciągle rozwijającą się firmą. W swojej działalności łączymy ze sobą przystępną dla klienta cenę oraz wysoką jakość świadczonych usług. Bogate doświadczenie to efekt współpracy od samego początku z licznymi podmiotami gospodarczymi o różnym profilu.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do wykonywania zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej. Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy pozwala nam utrzymać odpowiedni poziom świadczonych usług.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW na temat służby BHP:

STAN PRAWNY:

KODEKS PRACY
Dział Dziesiąty
Rozdział X
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Art. 23711.
§ 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo
2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o  ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Skontaktuj się z nami

ARGUS s.c. - USŁUGI BHP

Wyzwolenia 107/23

85-790 Bydgoszcz

NIP 967 - 10 - 18 - 500

tel. 505 848 524

e-mail: kontakt@argus-bhp.pl

GRZEGORZ WYSZYŃSKI

główny specjalista ds. bhp

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel. 503 087 521

e-mail: g.wyszynski@argus-bhp.pl

MARCIN WYSZYŃSKI

specjalista ds. bhp

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel. 505 848 524

e-mail: m.wyszynski@argus-bhp.pl